Beta Union

Beogradelektro – Makiš
Pretvaranje magacinskog prostora u poslovni prostor sa kompletnim izvođenjem svih građevinsko zanatskih radova, elektro intalacija, mašinskih instalacija kao i instalacija vodovoda i kanalizacije.

Projektni detalji: