Beta Union

Centar za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom Kragujevac
Izgradnja kompletnog objekta Centra za sport i rehabilitaciju osoba sa invaliditetom, izvodjenje gradjevinsko-zanatskih radova, elektro instalacija, mašinskih instalacija kao i instalacija vodovoda i kanalizacije.