Beta Union

Nadogradnja hotel Grand
Projektovanje i izgradnja dograđenog anexa hotela sa opremanjem nameštaja i izvođenjem svih građevinsko zanatskih elektro i mašinskih instalacija kao i instalacija vodovoda i kanalizacije.

Projektni detalji: