Beta Union

RF PIO Novi Sad
Kompletna rekonstrukcija mašinskih i elektro instalacija, instalacija vodovoda i kanalizacije, grubi građevinski i zanatski radovi na sistem sali i pratećim prostorima u dvorištu objekta.

Projektni detalji: